Δευτέρα

Τρίτη

12.00-13.00Top-5 Ακροατών              12.00-13.00Top-5 Ακροατών
13.00-15.00Κοσμάς Κατραμάδος - Εύη Βαλή              13.00-15.00Κοσμάς Κατραμάδος - Εύη Βαλή
15.00-16.00Ελληνικό Playlist              15.00-16.00Ελληνικό Playlist
16.00-18.00Τόλης Escape              16.00-18.00Τόλης Escape
18.00-20.00Κώστας Σιτόπουλος              18.00-20.00Κώστας Σιτόπουλος
20.00-22.00Ελληνικό Playlist              20.00-22.00Ελληνικό Playlist
22.00-01.00Μανώλης Ξένος              22.00-01.00Θέμης
01.00-12.00Ελληνικό Playlist              01.00-12.00Ελληνικό Playlist

Τετάρτη

Πέμπτη

12.00-13.00Top-5 Ακροατών              12.00-13.00Top-5 Ακροατών
13.00-15.00Κοσμάς Κατραμάδος - Εύη Βαλή              13.00-15.00Κοσμάς Κατραμάδος - Εύη Βαλή
15.00-16.00Ελληνικό Playlist              15.00-16.00Ελληνικό Playlist
16.00-18.00Τόλης Escape              16.00-18.00Τόλης Escape
18.00-20.00Θανάσης Γκαραβέλας              18.00-20.00Μαρία Σπυριδάκη
20.00-22.00Ελληνικό Playlist              20.00-22.00Ελληνικό Playlist
22.00-01.00Θέμης              22.00-01.00Θέμης
01.00-12.00Ελληνικό Playlist              01.00-12.00Ελληνικό Playlist

Παρασκευή

Σάββατο

             10.00-12.00Κώστας Σιτόπουλος
12.00-13.00Top-5 Ακροατών              12.00-17.00Ελληνικό Playlist
13.00-15.00Κοσμάς Κατραμάδος - Εύη Βαλή              17.00-18.00Ελληνικό TOP-10
15.00-16.00Ελληνικό Playlist              18.00-20.00Μαρία Σπυριδάκη
16.00-18.00Τόλης Escape              20.00-22.00Θανάσης Γκαραβέλας
18.00-20.00Μαρία Σπυριδάκη              22.00-01.00Μανώλης Ξένος
20.00-22.00Ελληνικό Playlist              01.00-10.00Ελληνικό Playlist
22.00-01.00Μανώλης Ξένος
01.00-12.00Ελληνικό Playlist

Κυριακή

10.00-12.00Κώστας Σιτόπουλος
12.00-17.00Ελληνικό Playlist
17.00-18.00Ελληνικό TOP-10
18.00-20.00Μαρία Σπυριδάκη
20.00-22.00Ελληνικό Playlist
22.00-01.00Μανώλης Ξένος
01.00-10.00Ελληνικό Playlist

Δελτία Ειδήσεων

Καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) 08.00 - 10.00 - 12.00 - 15.00 - 18.00 - 20.00